Sabinovčania dostanú záhradné kompostéry

Sabinovčania dostanú záhradné kompostéry

Od 20.3.2019 začne mesto Sabinov pre svojich občanov odovzdávať  záhradné kompostéry do rodinných domov podľa priloženého rozpisu ulíc. Kompostéry sa budú odovzdávať v areáli Verejnoprospešných služieb Sabinov so sídlom na Hollého 33 v Sabinove. (garáže VPS)

Streda (20.3.2019): od 13:00 do 18:00 hod.
Štvrtok (21.3.2019): od 13:00 do 18:00 hod.
Piatok (22.3.2019): od 12:30 do 18:00 hod.
Sobota (23.3.2019): od 8:00 do 12:00 hod.

1. TERMÍN od 20.3. do 23.3.2019 - pre ulice
Ulica Bernolákova, Ulica Záborského, Ulica jarková, Ulica kvetná, Ulica Mudroňova, Ulica Prídavkova, Ulica Sama Chalúpku, Ulica višňová, Ulica Hviezdoslavova, Ulica mieru, Ulica Prešovská , Ulica Štúrova, Ulica Švermova, Ulica Janka Borodáča, Ulica Hliník, Ulica Levočská, Ulica Jilemnického, Ulica ružová, Ulica mlynská, Námestie slobody, Ulica kpt. Nálepku, Ulica 17. novembra č. 1 – 73, Ulica 17. novembra č. 74-83 , Ulica Jakubovanská

2. TERMÍN od 27.3. do 30.3. 2019 - pre ulice
Ulica záhradná, Ulica Sládkovičova, Ulica Nezabudova, Ulica Jolany Cirbusovej, Ulica SNP, Ulica Puškinova, Ulica Janka Jesenského, Ulica Moyzesova

3. TERMÍN od 03.4. do 06.4. 2019 - pre ulice
Ulica gen. Svobodu, Ulica sadová, Ulica Novomeského, Ulica Samuela Fábryho, Ulica Fraňa Kráľa, Ulica ovocinárska, Ulica Hollého, Priemyselná štvrť, Ulica pod Švabľovkou, Ulica Karpatská, Ulica Čergovská, Ulica tehelná

Prineste si so sebou občiansky preukaz. Kompostéry vážia cca 25 kg, príďte autom alebo s ručným vozíkom. Pri preberaní kompostéra je potrebné vyplniť preberací protokol. Kompostér môže prebrať vlastník nehnuteľnosti alebo osoba poverená na základe splnomocnenia (v prílohe pod článkom).

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na info@sabinov.online

Prílohy k článku

Zaradenie : Témy
Za obsah článku zodpovedá autor: VPS Sabinov
Autor: VPS Sabinov

Servis a oprava verejného osvetlenia, elektroúdržba, údržba verejnej zelene - záhradnícke služby. Pohrebné služby. Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. IČO 31719953 DIČ 2020525067 IČ DPH SK2020525067 CINTORÍN - prevádzka Hollého 26 +421 905 352 309 Otváracie hodiny ...

Autor článku:

VPS Sabinov
Štvrtok 14.03. / 2019

Zdieľaj na sociálnej sieti:

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.