Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu SABINOV.ONLINE

WEBData s.r.o.
Nezabudova 824/14, 083 01 Sabinov
IČO: 44749805
DIČ: 2022824496
Nie sme platcami DPH
E-mail: info@sabinov.online
Tel.: 0903 160 050 (8:00 - 16:00)

SABINOV.ONLINE - Okresný informačný portál

Všetko o okrese Sabinov - Spravodajstvo, Kultúra, Šport, Služby, Biznis, Cirkev

Portál SABINOV.ONLINE je okresný informačný portál zameraný na prezentácie v hlavných kategóriách: Spravodajstvo, Kultúra, Šport, Služby, Biznis, Cirkev.

Prináša informácie regionálneho charakteru, obsahuje fotogalérie, informácie o aktuálnom dianí v okrese a prináša informácie o podujatiach.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu informácií z tohto portálu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora porušením autorského zákona.

Za obsah v sekciách zodpovedá autor publikovaného textového a grafického materiálu. Prevádzkovateľ ani redakcia sa nemusia stotožňovať s jeho názorom a nenesú ani právnu zodpovednosť za publikované články, ktoré publikujú profily portálu Sabinov.online.

Ak ste naším klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0903 160050: Ing. Vladimír Štofaník, alebo na e-mail: info@sabinov.online

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu

- Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov

- umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail,meno, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy – expedovaniu objednávky
  • vedenie účtovníctva - Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste naším klientom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.

  • log prístupu k osobným údajom(každý prístup administrátora na stránku obsahujúcu osobné údaje je zaznamenaný),
  • zabezpečujeme prihlásenie do administračného rozhrania cez tzv.two-factor authentication
  • šifrujeme databázové zálohy
  • používame tzv.double opt-inpre zápis do newslettra(pre zapísanie musíte potvrdiť zápis kliknutím na link v e-maile, ktorý je vám obratom odoslaný).
  • Naše riešenia hosťujeme na Google Cloud. O tom, ako rieši tento poskytovateľ GDPR si môžete prečítať tu: https://cloud.google.com/security/gdpr/
  • Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.
  • Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a snažíme sa z plných síl uchovať vaše osobné údaje chránené. Ak by aj napriek našej snahe vzniklo podozrenie z úniku dát budeme do 72 hodín od zistenia informovať dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úrad na ochranu osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemajú prístup tretie strany.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@sabinov.online

- Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

- Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme údaje v zákonnej lehote o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

- Ak sa u vás niečo zmení, alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

- Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

- Právo na prenosnosť - Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

- Právo na výmaz (byť zabudnutý) - Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

- Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme moc radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

- Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení - E-maily s inšpiráciou, blogmi, článkami, súťažami, organizovaní webinárov, či novými produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. Voboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-mailu naspodu vpätičke emailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť oosobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.