VPS Sabinov
VPS Sabinov
VPS Sabinov

Servis a oprava verejného osvetlenia, elektroúdržba, údržba verejnej zelene - záhradnícke služby. Pohrebné služby.

Verejnoprospešné služby, spol. s r.o.
IČO 31719953
DIČ 2020525067
IČ DPH SK2020525067

CINTORÍN - prevádzka
Hollého 26
+421 905 352 309

Otváracie hodiny zberného dvora
Pondelok: 6:45 - 14.45 h
Utorok: 6:45 - 14.45 h
Streda: 6:45 - 14.45 h
Štvrtok: 6:45 - 14.45 h
Piatok: 6:45 - 14.45 h
Sobota: 6:45 - 14.45 h

(registrovaný na sabinov.online od: 15.03.2019)