Obnova kaplnky na ul. 17. novembra v Sabinove

Obnova kaplnky na ul. 17. novembra v Sabinove

Kaplnky sa začali stavať najmä v čase renesancie a baroka. Sú to sakrálne stavby, ktoré môžu byť pútnické, ale aj zázračné. Nie je v nich uložená Sviatosť Oltárna, len vo výnimočných prípadoch, ale obyčajne sú zasvätené buď náboženskému kultu, alebo niektorým význačným svätcom a sväticiam.

V máji 2017 v Spoločenstve Faustínum vznikla myšlienka d. p. kaplána Lišku, aby sme opravili niektorú kaplnku v Sabinove a zasvätili ju Božiemu milosrdenstvu. Vybrali sme si kaplnku na Ul. 17. novembra smerom na ,,Huru“. Našu iniciatívu schválil pán dekan Cichý.

V roku 2018 v tom istom mesiaci sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva pred kaplnkou a tým sa oficiálne začala prestavba celého objektu. Koordinačné a organizačné práce si zobrali na starosť Juraj Vrábel st. a Ing. Marián Janiga. Nebolo to také jednoduché, lebo pri odstránení omietky sme zistili, že pôvodná kaplnka bola postavená z kameňa a z hliny. Po statickom posudku stavebné práce vykonal bohuznámy ctiteľ a tiež p. Pavol Mikita. Technické a elektrikárske práce s veľkou iniciatívou realizoval p. František Miščík. Večer je za pomoci senzora kaplnka osvetlená. Sklenené dvere na kaplnke zabezpečovala firma Sklo – Kali s.r.o., čím kaplnka dostala k jej historickej podobe aj moderný prvok. Dúfame, že vandali ju nepoškodia. Kaplnka je monitorovaná kamerovým systémom. Pomoc poskytla aj maliarka p. Andrea Spišáková a materiálnym sponzorom bol p. Jozef Kropiľák. Ďakujeme aj tým veriacim, ktorí dobrovoľne finančne podporujú vynovenie kaplnky.

Centrálnym obrazom kaplnky je Milosrdný Ježiš s vysunutým nápisom ,,Ježišu, dôverujem Ti“. Obraz Božieho milosrdenstva patrí medzi päť foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu. Jeho podoba bola zjavená vo vízii, ktorú mala sestra Faustína 22. februára 1931 v cele plockého kláštora v Poľsku. Obraz predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Pre tento obraz Ježiša Krista sú charakteristické dva lúče. Svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše (sviatosť krstu a pokánia). Červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší (sviatosť Eucharistie). K takto chápanej úcte k obrazu Božieho milosrdenstva pripojil Ježiš zvláštne prisľúbenia: večnú spásu, veľké pokroky na ceste kresťanskej dokonalosti, ako aj milosť šťastnej smrti. ,,Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša.“ (Den. 570)

Na ľavej strane hlavného obrazu je obraz sv. Faustíny, ktorá bola poctená zvláštnou milosťou videnia Pána Ježiša a ktorá svoje zjavenia opísala v svetoznámej knihe Denníček – Božie milosrdenstvo v mojej duši. Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil Faustínu Kowalsku za svätú v Ríme na Námestí sv. Petra v nedeľu Božieho milosrdenstva 30.4.2000.

Na pravej strane je vyobrazený sv. Ján Pavol II., ktorý bol veľkým ctiteľom a apoštolom Božieho milosrdenstva.

Sabinovčania dostávajú veľký dar kaplnku Božieho milosrdenstva, kde si môžu vyprosovať časnú pomoc a večnú spásu.

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na info@sabinov.online

Zaradenie : Cirkev
Za obsah článku zodpovedá autor: Redakcia Sabinov.online
Autor: Redakcia Sabinov.online

Prevádzkovateľ portálu sabinov.online. Výroba a vývoj mobilných aplikácií a web stránok

Autor článku:

Redakcia Sabinov.online
Pondelok 05.11. / 2018

Zdieľaj na sociálnej sieti:

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.