Sabinov - ULICA ŠANCOVÁ - aktuálny stav

Redakcia Sabinov.online
Utorok 29 / 2018
Sabinov - ULICA ŠANCOVÁ - aktuálny stav

Príspevok zverejňujeme so súhlasom autora - Mareka Hrabčáka (poslanca MSÚ Sabinov)

Dnes (28.05.2018) som mal pracovné stretnutie s vedúcim oddelenia výstavy mesta SABINOV Ing. Petrom TULEJOM, aby som prekonzultoval aktuálny stav procesu prípravy a následne realizácie inžinierskych sietí na Ulici Šancová (vetva A a vetva B). Realizačná časť plánovaná na tento rok bude pozostávať s pokládky splaškovej kanalizácie a vodovodu v réžií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a pokládky zrážkovej kanalizácie v réžií mesta Sabinov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:
K dnešnému dňu má VVS, a.s. vysúťaženého zhotoviteľa diela: "pokládka splaškovej kanalizácie a vodovodu na Ul. Šancová" a v najbližších dňoch dôjde k zazmluvneniu víťaza súťaže (všetky relevantné povolenia sú vybavené a právoplatné) s predpokladom začatia prác v priebehu júla/2018. Jedná sa o pokládku splaškovej kanalizácie na celej vetve A1 a A2 a vodovodu od križovatky vetiev A1/A2-B na celú vetvu A2 po pamätník pádu helikoptéry. Tieto práce začnú pravdepodobne ako prvé a až po ich ukončení, sa začnú práce v réžii mesta Sabinov (práce nemôžu prebiehať paralelne, keďže v jednej výkopovej ryhe nie je možné "ťahať" aj splaškovú kanalizáciu, vodu aj zrážkovú kanalizáciu)

Mesto SABINOV:
Po ukončení prác VVS, a.s. sa začnú práce v réžií mesta Sabinov. Jednať sa bude o zrážkovú kanalizáciu od križovatky vetiev A1/A2-B pozdĺž celej vetvy A1 s prepichom pod cestou na Ulici Levočská a jej napojením do existujúcej zrážkovej kanalizácii na IBV Ulica Mlynská a ďalej od križovatky vetiev A1/A2-B pozdĺž vetvy B do vsakovacích jímjek, ktoré budú na konci ulice. V budúcnosti sa počíta s "potiahnutím" zrážkovej kanalizácie aj po celej vetve A2 a zemného plynu a optických sieti po vetve A1/A2 (tak ako som už uvádzal v článku z marca tohto roku a následne bude realizovaná vrchná stavba cesty vetiev A1/A2 a B v kompletnom prevedení - obrubníky, chodník, osvetlenie). Postupnosť prác nám vyhovuje, nakoľko k pokládke zrážkovej kanalizácie bolo potrebné územné aj stavebné konanie, čo proces realizácie tak-či-tak by nutne oddialilo.

URL adresa k originálu príspevku na Facebooku: facebook.com - Marek Hrabčák, poslanec MSÚ Sabinov

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na tip@sabinov.online

Fotogaléria k článku

Zaradenie : Samospráva Štítky : -
Za obsah článku zodpovedá autor Redakcia Sabinov.online
Autor: Redakcia Sabinov.online

Prevádzkovateľ portálu sabinov.online. Výroba a vývoj mobilných aplikácií a web stránok

  • Ud Dlfts Onfa
    pred 2 mesiacmi

    VVV???vvv

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.