Nové rozdelenie volebných obvodov v meste Sabinov

Nové rozdelenie volebných obvodov v meste Sabinov

Mestské zastupiteľstvo mesta Sabinov prerokovalo predložený materiál a určuje:

  1. Počet poslancov Mesta Sabinov v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v súlade s § 11 ods. 3 pís. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v počte 15
  2. 3 volebné obvody a počet poslancov vo volebných obvodoch v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto:
    • volebný obvod č. 1 (zahŕňa - Ulica Bernolákova, Ulica Záborského, Ulica jarková, Ulica kvetná, Ulica Mudroňova, Ulica Prídavkova, Ulica Sama Chalúpku, Ulica višňová, Ulica Kukučínova, Ulica Komenského, Záhradkárska oblasť medzi vodami, Ulica 9. Mája, Ulica Hviezdoslavova, Ulica mieru, Ulica Prešovská, Ulica Štúrova, Ulica Matice slovenskej) – 5 poslancov
    • volebný obvod č. 2 (zahŕňa - Ulica Švermova, Ulica Janka Borodáča, Ulica Hliník, Ulica Levočská, Ulica Jilemnického, Ulica mlynská, Ulica Šancová, Ulica Ružová, Námestie slobody, Ulica kpt. Nálepku, Ulica Murgašová, Ulica 17. Novembra, Ulica Jakubovanská) – 5 poslancov
    • volebný obvod č. 3 (zahŕňa - Ulica záhradná, Ulica Sládkovičova, Ulica Nezabudova, Ulica Jolany Cirbusovej, Ulica SNP, Ulica severná, Ulica Pavla Gojdiča, Ulica Puškinova, Ulica Novomeského, Ulica Samuela Fábryho, Ulica Fraňa Kráľa, Ulica Janka Jesenského, Ulica Moyzesova, Ulica gen. Svobodu, Ulica sadová, občania s trvalým pobytom Sabinov 0, Ulica ovocinárska, Ulica Hollého, Ulica Priemyselná štvrť, Ulica Pod Švabľovkou, Ulica Karpatská, Ulica Čergovská, Ulica tehelná) – 5 poslancov

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na info@sabinov.online

Zaradenie : Samospráva
Za obsah článku zodpovedá autor: Redakcia Sabinov.online
Autor: Redakcia Sabinov.online

Prevádzkovateľ portálu sabinov.online. Výroba a vývoj mobilných aplikácií a web stránok

Autor článku:

Redakcia Sabinov.online
Štvrtok 09.08. / 2018

Zdieľaj na sociálnej sieti:

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.