Pozvánky z regiónu

Najnovšie pozvánky na akcie

Zasadnutie sociálnej a bytovej komisie
 

Zasadnutie sociálnej a bytovej komisie

vložené: 27.05.2019

Zasadnutie sa uskutoční dňa 31. mája 2019 (piatok) o 14.15 hod. na MsÚ v Sabinove, I. posch. v zasadačke MsR.