Poliklinika plánuje rozšíriť kapacitu

Poliklinika plánuje rozšíriť kapacitu

Zdravie je v živote každého človeka veľmi dôležité, a malo by byť v poradovníku hodnôt vždy na prvom mieste. Myslí si to aj vrcholový manažment polikliniky spolu s mnohými lekármi.


Plánovaný projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), by mal prispieť k zvýšeniu úrovne zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov. Podľa projektu chcú postaviť novú budovu, ktorá vznikne rekonštrukciou starých a nefunkčných garáží. V novovzniknutom objekte môžu vzniknúť dve ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, ambulancia všeobecného lekárstva pre deti a dorast, gynekológia, nová stomatológia, a tiež nová špecializovaná ambulancia angiológie, ktorá v tomto regióne chýba. Novovzniknutá budova sa neskôr pričlení k sabinovskej poliklinike.


„Celý projekt rozvíja myšlienku poskytovať zdravotníctvo a služby s ním spojené pod jednou strechou. Pacienti tak nebudú musieť za rôznymi vyšetreniami cestovať. Takisto sa výrazne skráti čakacia doba pri niektorých vyšetreniach. Vznikne priestor aj pre rozšírenie a modernizáciu rehabilitačných služieb. Veľmi ma teší možný príchod cievneho lekára na jeden deň v týždni, ak sa CIZS podarí zrealizovať,“ povedal o projekte manažér sabinovskej polikliniky Rastislav Birčák.


CIZS - Poliklinika Sabinov, n.o. situácia

Tvorcovia myšlienky celého projektu plánujú projekt financovať cez eurofondy vo výške 800-tisíc eur. Mesto Sabinov má prispieť sumou 300-tisíc eur, pričom túto čiastku môže mesto uvoľňovať z mestskej kasy postupne po častiach v dlhšom časovom období.


„Na stole máme ďalšie dva projekty. Na rekonštrukciu polikliniky sme v nedávnej minulosti použili práve peniaze z eurofondov. Projekt rekonštrukcie polikliniky sme udržali a dotiahli do úspešného konca. V rámci nového projektového zámeru (CIZS) predpokladáme súčasné fungovanie polikliniky aj CIZS a ich možné budúce stavebné prepojenie. Splnili sme všetky podmienky, ktoré s výzvou tohto projektu súvisia. Považujeme za malý zázrak, všetky úspechy, ktoré sa nám doteraz podarili,“ povedal riaditeľ sabinovskej polikliniky Miroslav Čekan, a ďalej dodáva: „od roku 2003, kedy som sa stal riaditeľom polikliniky budujeme dobré meno polikliniky, a tiež vzájomnú dôveru medzi kolegami. Za desaťročie od náš odišiel len jeden lekár. Poliklinika je stabilná a udržateľná organizácia, to môže byť veľkou motiváciou pre príchod nových lekárov do Sabinova.“Projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti je mnohými obyvateľmi mesta vnímaný prínosne. Nová budova zveľadí mestský majetok – staré garáže, navyše zdravotnícke služby v nej zatraktívnia mesto Sabinov a polikliniku ako takú.

M.K.

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na info@sabinov.online

Zaradenie : Samospráva
Za obsah článku zodpovedá autor: Poliklinika Sabinov, n.o.

Autor článku:

Poliklinika Sabinov, n.o.
Piatok 03.05. / 2019

Zdieľaj na sociálnej sieti:

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.