Ohrozujú rozvoj zdravotníctva v Sabinove niektorí mestskí poslanci?

Ohrozujú rozvoj zdravotníctva v Sabinove niektorí mestskí poslanci?

Plánovaný projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) je pravdepodobne ohrozený. Dôvodom sú vyjadrenia niektorých poslancov mesta Sabinov na samotnom mestskom zastupiteľstve či na sociálnych sieťach. Spochybňujú projektový zámer a strašia širokú verejnosť tunelovaním zdravotníctva v meste. Pričom paradoxne takmer pred rokom za samotný projekt hlasovali.

Stres a nedostatok informácií - aj tak hlasovali za

Viac ako po roku sabinovskí poslanci spochybňujú svoje vlastné hlasovanie za tento projekt. Vraj tak urobili pod stresom a kvôli nedostatku informácií, pričom projekt CIZS bol prerokovaný na dvoch zasadnutiach mestského zastupiteľstva s časovým odstupom šesť týždňov. Dokumenty k prerokovaniu boli zverejnené vopred. Takisto výzva na predkladanie projektu bola zverejnená na stránke MZ SR dávno predtým, ako celý projekt vznikol.

Termíny pre získanie nenávratných finančných prostriedkov sú neodkladné, a napriek tomu činy niektorých mestských poslancov môžu brániť rozvoju zdravotníctva v Sabinove. Ak vzhľadom na konkrétne prekážky, ktoré sú kladené pred manažment polikliniky, nestihnú hlavní predstavitelia a zhotovitelia projektu reagovať na výzvu a včas požiadať o eurofondy, môže sa stať, že úroveň zvýšenia mestského zdravotníctva už nikdy nedostane druhú šancu. 

Dva modely. Buď mesto alebo poliklinika

Prvá verzia modelu pre žiadateľa hovorí o tom, že žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky môže byť obec alebo VÚC. V druhom modeli, ktorý úplne korešponduje s metodikou výzvy z dielne MZ SR, môže byť žiadateľom nezisková organizácia. 

Ako uvádza prednosta MsÚ Sabinov JUDr. Martin Judičák vo svojom komentári na sociálnej sieti - mesto cestou prvého modelu muselo cez takzvanú partnerskú dohodu nájsť vhodného partnera. To sa mu však nepodarilo, pretože žiaden kandidát neprejavil záujem. Vznikla nezisková organizácia, pretože hrozilo, že by nebola splnená metodika ministerstva k danej výzve, a teda mesto spolu s poliklinikou by prišli o možnosť využiť jedinečnú príležitosť. Nie je podľa jeho slov dôvod na spochybňovanie založenia neziskovej organizácie.

Žiadne tunelovanie iba čistá poctivosť 

"V druhom modeli boli dve možnosti. MZ SR legálne ponúklo dve cesty. Buď by vznikla nezisková organizácia s väčšinovým podielom mesta alebo naopak neziskovka s rovnomerným podielom - kde by mala súkromná sféra rovnaké zastúpenie v správnej rade. Rozhodli sme sa pre prvú možnosť. Ak by sme mali, podľa slov niektorých poslancov a médií, tunelovať mestské zdravotníctvo vybrali by sme si asi to druhé," hovorí manažér sabinovskej polikliniky Rastislav Birčák. 


U primátora a prednostu poslanci nepochodili

Subjektívne domnienky poslancov mesta pravdepodobne prevažili nad slovenskou legislatívou a judikatúrou. Samotný návrh na zmenu žiadateľa o NFP v rámci programu CIZS, najprv poslanci nepodporili, po jeho pretransformovaní následne podporili. Primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský návrh nepodpísal, kvôli zmätočnosti jeho charakteru s odvolaním na konkrétne zákony. Primátorove vyjadrenie je súčasťou prílohy tohto článku. 

Tipy na ďalšie akcie a články zasielajte na tip@sabinov.online

Prílohy k článku

Zaradenie : Samospráva
Za obsah článku zodpovedá autor: Poliklinika Sabinov, n.o.

Autor článku:

Poliklinika Sabinov, n.o.
Sobota 11.05. / 2019

Zdieľaj na sociálnej sieti:

  • Velitty
    pred 2 dňami

    buy cialis 5mg online https://ascialis.com/ - how to buy cialis buy cialis 60 mg <a href=https://ascialis.com/#>Cialis</a> buy cialis at a discount

Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú vyznačené *

Ochrana osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie registrácie a informovanie prostredníctvom e-mailov pre potreby používania služieb na portáli sabinov.online. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete TU. Registrácia na sabinov.online zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou WEBData s.r.o. a s touto registráciou sa viete následne prihlásiť do Sabinov.online.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom zasielania informačných e-mailov pri zmene, alebo pri vložení nových komentárov pod týmto článkom. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.