Šachový klub Sabinov
Šachový klub Sabinov
Šachový klub Sabinov

Sabinov nadväzuje na úspešné pôsobenie družstva ŠK Drienica.

V roku 1989 po páde socializmu nastali na Slovensku ťažké časy v ekonomickom zabezpečení nielen šachu, ale športu vôbec. Ani šachový oddiel ZŤS Sabinov sa týmto problémom nedokázal ubrániť a po troch rokoch tápania klub úplne zanikol.

V roku 1993 hráči tohto klubu prestúpili do novovznikajúceho oddielu Šachový klub Drienica, ktorý mal finančne podporovať zo svojho skromného rozpočtu Obecný úrad Drienica.

Veľmi veľký kus práce pri realizácií tohto "znovuzrodenia" šachu v obci urobil pán starosta Ing. František Škovran, ktorý nám po každej stránke od začiatku plne vychádzal v ústrety.

Ale už v roku 1999 sa začali prejavovať nevýhody spájajúce sa s malou obcou. Nedostatok mladých nových hráčov nas viedol k tomu,aby sme začali hľadať iné miesta pre prilákanie a vychovanie nových hráčov. Takáto možnosť sa nám vyskytla v centre vožného času v Sabinove. Tam niekde začal náš opätovný návrat do okresného mesta. Definitívny presun nastal v roku 2003, a od sezóny 2003/2004 nastupujeme pod názvom ŠK SABINOV.

Po roku 1989 sa zmenili aj právne podmienky pre fungovanie športových klubov. Preto sa aj náš klub zaregistroval v roku 2002 na ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako občianske neziskové združenie.

(registrovaný na sabinov.online od: 28.02.2018)