MsKS Sabinov
MsKS Sabinov
MsKS Sabinov

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove je účelovým kultúrno-výchovným zariadením, ktoré napomáha rozvoju kultúry, spoločenského, športového a rekreačného života na území mesta na základe potrieb a záujmov občanov. Poslaním MsKS je sústredená kultúrno-výchovná práca pri uspokojovaní a napĺňaní kultúrnych, vzdelávacích, záujmových, spoločenských a športovo-rekreačných potrieb obyvateľov mesta.

MsKS je koordinátorom kultúrno-spoločenských podujatí v meste. Je udržiavateľom folklórnych tradícií regiónu a zároveň ich rozvíja prostredníctvom činnosti folklórnych zoskupení, vystúpení a prehliadok. Reprezentuje Sabinov a kultúru regiónu v zahraničí, predovšetkým v partnerskom meste Siedlce (PL), Kenderes (MR), Soběslav (ČR) a Čubuk (TR) ale aj po celom svete účasťou na medzinárodných folklórnych festivaloch.

Udržiava a podporuje ochotnícku divadelnú tradíciu v meste a tradíciu dychovej hudby, kurzovú činnosť, tanečné aktivity a zdravotné cvičenia. Organizuje výtvarný život v meste, pripravuje výstavy profesionálov i amatérov, organizuje tvorivé výtvarné dielne, spravuje pamätnú sieň filmu Obchod na korze a od roku 2012 prevádzkuje Múzeum bašta. Zabezpečuje pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov možnosť športovo rekreačného vyžitia v Športovom areáli.

MsKS plní úlohy a vyvíja činnosť v týchto oblastiach:

  • Mimoškolská výchova a vzdelávanie
  • Kultúrno-spoločenský život
  • Kultúrne a informačné služby
  • Záujmovo-umelecká činnosť
  • Práca s deťmi a mládežou