Klzisko - Zimný štadión
Klzisko - Zimný štadión
Klzisko - Zimný štadión

Prevádzka Zimného štadióna v Sabinove bola spustená dňom 1.10.2018.

PREVÁDZKOVÉ HODINY:

Prevádzkové hodiny Zimného štadióna

PREHĽAD VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA:

Verejné korčuľovanie na najbližšie obdobie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK:

Prevádzkový poriadok Zimného štadióna

SLUŽBY:

Brúsenie korčúľ – 1 €/pár
Brúsenie korčúľ na Zimnom štadióne vykonávame v čase verejného korčuľovania v dňoch vyznačených v Prehľade obsadenosti ľadovej plochy. Ukončenie brúsenia je najneskôr 15 minút pred ukončením verejného korčuľovania.

Skrinka na odloženie vecí – 1 € (+ záloha za kľúč 2 €)
Záloha bude vrátená po odovzdaní kľúča od skrinky v pokladni.
Skrinky na odloženie vecí sú umiestnené v hale Zimného štadióna pod tribúnou.

(registrovaný na sabinov.online od: 30.11.-0001)