Kino Torysa
Kino Torysa
Kino Torysa

KINO TORYSA SABINOV
Adresa:  Ul. J. Borodáča č. 18, 083 01 Sabinov
Zodpovedný pracovník: Marek Šoltís
Mobil:    0910 885 881
E-mail: manazer@kulturnestredisko.sk, kinotorysa.sabinov@gmail.com    

- mesačný program, informácie o pripravovaných projekciách,
- možnosť objednať filmové predstavenie pre školy a iné organizácie
- možnosť objednať vstupenky na filmové predstavenie
- kapacita kina: 281 miest + 2 miesta pre imobilných
- premietaný formát: 2D

Modernizáciu a digitalizáciu Kina Torysa finančne podporil