Karate Klub Sabinov
Karate Klub Sabinov
Karate Klub Sabinov

Založený 1. júna 1992
Zakladatelia klubu: p.Jozef Machala
štýl Karate: Goyu-ryu
člen: VUKABU
Klub pôsobí pri ZŠ 17.novembra Sabinov

(registrovaný na sabinov.online od: 14.03.2018)