DFS Sabiník
DFS Sabiník
DFS Sabiník

Detský folklórny súbor SABINÍK pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Vznikol v septembri v roku 1989. Jeho členskú základňu tvorí 100 detí vo veku od 4 do 16 rokov. Má tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Námety čerpá z regionálnych zvyklostí Šariša a Zemplína. Inšpiráciou sú tiež aj folklórne súťaže, publikácie, výskum, semináre a školenia. Súbor vystupuje pri rôznych slávnostných príležitostiach v rámci mesta i blízkeho okolia.

V jeho ponuke sú karičky, párové tance, detské hry, sólový spev, duo spev, spevácke skupiny i ľudová hudba. Ľudová hudba DFS Sabiník je obohatená tradičnými ľudovými nástrojmi ako sú gajdica a píšťalka.

Úspešne reprezentujú mesto Sabinov doma aj v zahraničí na medzinárodných festivaloch v Poľsku (Siedlce, Nowy Sacz, Michalczowa), v Turecku (Çubuk) a v Srbsku rok 2016 (Kovačica).

Zúčastňuje sa rôznych súťaží, kde získava tie najvyššie ocenenia. V roku 2016 získal súbor strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži Vidiečanova Habovka 2016 v sólovom speve.

Súbor vedie od roku 2014 Mgr. Natália Salanciová. Ľudová hudba pri DFS vznikla v roku 2016 a od roku 2017 ju vedie Mgr. Stanislav Salanci.

MsKS v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
zut@kulturnestredisko.sk
Tel. + 421 51 4521 251, 0903 430 554

(registrovaný na sabinov.online od: 19.03.2018)